หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,758
10

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …