หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

อบต.แม่คำมี ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,481

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น ถึง เวลา 16.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ โรงเรียนแม่คำมี(รัตนปัญญา) คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชนชน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รันตปัญญา) และประชาชนตำบลแม่คำมี จำนวน 60 ราย ผลการปฏิบัติ สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เ … …