หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี เข้าร่วมขบวน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี”

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมขบวน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี”

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,431

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมขบวน งานแพร่เมืองเก่า 1191 ปี โดยวันเปิดงาน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 จะมีขบวนที่เริ่มต้นจากโรงเรียนเจริญราษฎร์ มีขบวน 6เวียงโบราณ ขบวนช้าง 6 เชือก ขบวน 9 ชาติพันธุ์ ขบวนเสรีไทย ขบวนแพร่แห่ระเบิด ขบวนแพร่เมืองไม้และป่างาม ขบวนวิถีเกษตรแพร่ และอื่นๆ ประมาณ 20 ขบวน

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …