หน้าหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ การประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม ฯกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี

การประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม ฯกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,191

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ร่วมประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของ กปท. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ได้จัดขึ้น

บทความล่าสุด

แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ประจำปีงบประมาณ 2566

7.แบบฟอร์ม_กปท.7 – จัดทำโครงการ10.แบบฟอร์ม_กปท.10 … …