หน้าหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ การประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม ฯกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี

การประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม ฯกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
912

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ร่วมประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของ กปท. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ได้จัดขึ้น

บทความล่าสุด

โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ปีงบประมาณ 2565