หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,013

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ บริเวณฌาปนสถานตำบลแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกี … …