หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.แม่คำมี จำนวน 14 โครงการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.แม่คำมี จำนวน 14 โครงการ

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,597
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี - Copy

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง