หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,631

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดย นายไพศาล ชมภูมิ่ง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564

   

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น ถึง เวลา 16.00 น อ … …