หน้าหลัก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,791
036 แผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี2564

 

36.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจร
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

บทความล่าสุด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565