หน้าหลัก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,169
036 แผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี2564

 

36.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจร
ดูบทความทั้งหมดใน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

บทความล่าสุด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565