หน้าหลัก การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,751

ในวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)

 

ประกาศกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปี 2564

33.ประกาศการมีส่วนร่วม
ดูบทความทั้งหมดใน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บทความล่าสุด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 65

  …