หน้าหลัก การบริหารงานและงบประมาณ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2-11)

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2-11)

15 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,511

 

1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7.การรับชำระภาษีป้าย

8.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

10.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

11.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

12.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

13.การแจ้งขุดดิน

14.การแจ้งถมดิน

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
ดูบทความทั้งหมดใน การบริหารงานและงบประมาณ

บทความล่าสุด

รายงานการใช้จ่ายงบประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (2-8)