หน้าหลัก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,202

สขร 1 ธ.ค. 63 สขร 1 ธ.ค. 63
สขร นม 20519.68
สขร นม 10510

บทความล่าสุด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

  …