หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,804

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day  ทำความสะอาดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก

โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกี … …