หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,091

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day  ทำความสะอาดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …