หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,173

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำโดยนายกไพศาล ชมภูมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทำ โครงการ Big Cleaning Day  ทำความสะอาดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วม กิจกรรมตามโครงการ ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. ที่วั … …