หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่คำมี จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่คำมี จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,523

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่คำมี นำโดย นายไพศาล ชมภูมิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรวจจากแหล่งเรียนรู้

 

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดย นา … …