หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,084
บก01 กชรัตน์22072563
แบบยางกชรัตน์13072563
ปร45 กชรัตน์22072563
บก01.นางเล้ม22072563
แบบบ้านเล้ม13072563
ปรคกก.นางเล้ม22072563
บก01นางสาวอัมพร22072563
แบบอัมพร13072563
ปร.4,5คกก.นางสาวอัมพร22072563
บก01.นายลูน22072563
แบบนายลูน13072563
ปรคกก.นายลูน22072563
บก01ปรานอม22072563
แบบบ้านนางปรานอม13072563
ปร4,5ปรานอม22072563
บก01.นางสาวพิมลพรรณ22072563
แบบนางสาวพิมลวรรณ13072563
ปรคกก.นางสาวพิมลพรรณ22072563
บก01.ศิริพร22072563
แบบบ้านางสาวศิริพร13072563
ปรคกก.ศิริพร22072563
นางปรานอมทีโออาใหม่06082563
นางเล้มทีโออาใหม่06082563
นางอัมพรทีโออาใหม่06082563
นายลูนทีโออาใหม่06082563
พิมลพรรทีโออาใหม่06082563
ศิริพรทีโออาใหม่06082563
ทีโออา กชรัตน์
ทีโออา
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ หลักสูตรการทำแหนมหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 …