หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,231
ประกาศครั้งที่ 3

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง