หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่คำมี (หลักสูตรการทำแหนม)

โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่คำมี (หลักสูตรการทำแหนม)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,451

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่คำมี (หลักสูตรการทำแหนม) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …