หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
982
ประกาศยกเยิกโครงการ03072563

 

ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง