หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,257
ประกาศแผน93600029052563

 

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวีเฉพาะเจาะจง