หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ จากนานางนิตยา กันยะมี ถึงนางนางเกษมศรี สอนอุ่น หมู่ที่ 3

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ จากนานางนิตยา กันยะมี ถึงนางนางเกษมศรี สอนอุ่น หมู่ที่ 3

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,585
บก 01 60400018052563
ปร4,5 คกก.60400018052563
ร่าง tor 60400018052563
แบบรูป18052563
รายละเอียดราคากลาง18052563
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง