หน้าหลัก แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,703
29.คู่มือร้องเรียนการทุจริต

 

29.คู่มือร้องทุกข์ร้องเรียน-ทั่วไป
โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทความล่าสุด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี