หน้าหลัก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
965
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.)

 

แบบ สขร มี.ค. 63

 

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)

บทความล่าสุด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1)