หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 2 โครงการ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 2 โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
972
บก01 71,50029042563
ร่างขอบเขต7150029042563
ปร4ปร57150029042563
แนบท้ายราคากลาง7150029042563
แบบ7150029042563
บก01 40100029042563
ร่าง 40100029042563
ปร4,5 40100029042563
แนบคำนวน 40100029042563
แบบ 40100029042563

 

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง