หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 135/2566 [อว8393(11)6.1.2/1-9 ม.ค.66] เรื่อง ประชาสัมพันธ์และพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการพัฒนารายได้ อปท.”รุ่นที่2 และรุ่นที่3

135/2566 [อว8393(11)6.1.2/1-9 ม.ค.66] เรื่อง ประชาสัมพันธ์และพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการพัฒนารายได้ อปท.”รุ่นที่2 และรุ่นที่3

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
314
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559