หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
487

ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี  สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)  ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบต.แม่คำมี   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการสภา อบต.แม่คำมี   หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – ๕๔๖๓ –๕๘๙๖ ต่อ  ๑๕  ในทุกวันและเวลาราชการ
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567