หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เพิ่่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เพิ่่มเติม

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
221

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เพิ่่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เพิ่่มเติม

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวีเฉพาะเจาะจง