หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
117

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564