หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
275

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง