หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1 ตามแบบปปช.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1 ตามแบบปปช.

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
304
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1 ตามแบบปปช.
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง